Van Meensel

VAN MEENSEL
Gerheide 57 - 2490 Balen
014 / 81.20.18
014 / 81.67.60
 E-mail              

Home

Tankstation

Prijslijst

Bestellen

Ultra

Wat beinvloed de prijs ?

Is u tank in orde?

Waarom voor MAZOUT kiezen?

Reglementering

Biobrandstoffen

                

 

TANKS VOOR PARTICULIER GEBRUIK (voor verwarming van gebouwen)

BESTAANDE TANKS (geplaatst of in gebruik genomen voor 1/8/1995)

BOVENGRONDSE TANKS
Elke tank moet voorzien zijn van:
1.Overvulbeveiliging (alarmfluit of sonde)
2.Groene dop of plaatje voorzien van erkenningsnummer, keurings- en vervaldatum
3.Conformiteitsattest afgeleverd door een erkend technicus.
4.Keuring om de 5 jaar.

Opgelet: een dubbelwandige tank of inkuiping is dus NIET verplicht.

ONDERGRONDSE TANKS
Elke tank moet voorzien zijn van:
1.Overvulbeveiliging (alarmfluit of sonde)
2.Groene dop of plaatje voorzien van erkenningsnummer, keurings- en vervaldatum.
3.Conformiteitsattest afgeleverd door een erkend technicus.
4.Keuring :
   Om de 3 jaar voor tank in metaal of prefab-beton kleiner dan 5000 liter
   Om de 4 jaar voor tank in polyester kleiner dan 5000 liter
   Om de 2 jaar voor alle tanks groter dan 5000 liter

Opgelet: alle enkelwandige tanks, zowel in metaal als polyester tot 10 000 liter mogen in de grond blijven zitten.

NIEUWE TANKS (geplaatst of in gebruik genomen na 1/8/1995 en tot 5000 liter)

BOVENGRONDSE TANKS
Elke tank moet voorzien zijn van:
1.Overvulbeveiliging (alarmfluit of sonde)
2.Het kenplaatje van de tankconstructeur.
3.Groene dop of plaatje voorzien van erkenningsnummer, keurings- en vervaldatum.
4.Conformiteitsattest afgeleverd door een erkend technicus .
5.Keuring om de 5 jaar.

Opgelet:Nieuwe tanks moeten dubbelwandig zijn.
Enkelwandige tanks moeten volgens de Vlarem-wetgeving ingekuipt worden.

ONDERGRONDSE TANKS

Elke tank moet voorzien zijn van:
1.Overvulbeveiliging (alarmfluit of sonde)
2.Het kenplaatje van de tankconsctructeur.
3.Groene dop of plaatje voorzien van erkenningsnummer, keurings- en vervaldatum.
4.Conformiteitsattest afgeleverd door een erkend technicus.
5.Keuring om de 3 jaar, polyester tanks om de 4 jaar.
Opgelet: Alle tanks bestaande uit metaal of prefab-beton moeten dubbelwandig zijn, uitgezonderd de polyester tanks.

Uitzonderingen
:
Er zijn andere reglementeringen voor wat betreft:
1.Tanks van particulieren groter dan 5000 liter
2.Tanks binnen een beschermingszone (waterwinningsgebied).

Voor meer informatie hier omtrent, gelieve verder contact met ons op te nemen.


WAT DOEN WIJ?

Wij zetten het licht op groen, voor zowel u bovengrondse- als ondergrondse tanks, bestaand of nieuw, op een goede en voordelige manier.

KEURING BOVENGRONDSE TANKS
1.Visuele controle van de tank en leidingen
2.Indien nodig plaatsen van overvulbeveiliging (alarmfluit of sonde)
3.Nazicht van de goede werking van de overvulbeveiliging
4.Controle op aanwezigheid van water of slib in de tank
5.Plaatsen van groen keuringsplaatje (met vermelding van erkenningsnummer, keurings- en vervaldatum)
6.Afleveren van conformiteits- of keuringsattest.

KEURING ONDERGRONDSE TANKS
1.Drukproef of dichtheidstest, enkel verplicht bij de eerste controle
2.Nazicht van leidingen en zichtbare gedeelte tank
3.Indien nodig plaatsen van overvulbeveiliging (alarmfluit of sonde)
4.Controle goede werking van de overvulbeveiliging
5.Mogelijke potentiaalmeting tank
6.Controle op aanwezigheid van water of slib in de tank
7.Plaatsen van groen keuringsplaatje (met vermelding van erkenningsnummer, keurings- en vervaldatum)
8.Afleveren van conformiteits- of keuringsattestVoor verdere vragen of inlichtingen gelieve ons te contacteren:
Tel 014812018
E-mail
tankkeuring@vanmeensel.be

This site tracked by YellowTracker.com. Get your own free site tracker.

Total Van Meensel

Nieuwe mazout ultra

Informazout