Van Meensel

VAN MEENSEL
Gerheide 57 - 2490 Balen
014 / 81.20.18
014 / 81.67.60
 E-mail              

Home

Tankstation

Prijslijst

Bestellen

Ultra

Wat beinvloed de prijs ?

Is u tank in orde?

Waarom voor MAZOUT kiezen?

Reglementering

Biobrandstoffen

 

 

   

Advies inzake biobrandstoffen


Housekeeping DIESEL / GASOLIE EXTRA


Bestaande procedures voor het innemen,opslaan en afleveren van benzine en diesel zijn in principe ook geschikt voor brandstoffen die bio- componenten bevatten. Brandstof die per tankwagen wordt aangevoerd zal altijd enig opgelost water bevatten, wat op zich geen probleem is. De momenteel meest gebruikelijke bio-componenten ethanol (benzine) en biodiesel hebben beide de neiging water aan te trekken wat kan leiden tot hogere waterconcentraties dan bij puur fossiele brandstoffen. Wanneer de waterconcentratie te hoog wordt kan fasescheiding optreden waardoor in de bodem van de opslagtank een aparte, met brandstof verzadigde waterlaag kan ontstaan. In het geval van ethanolhoudende benzine resulteert dit in een aanzienlijk verlies van ethanol uit de benzinefase waardoor de kwaliteit van de benzine vermindert . Bij (bio)dieselmengsels wordt bij het eventuele ontstaan van een aparte waterlaag in de bodem van de tank de samenstelling van de diesel niet anders maar is het wel zo dat de aanwezigheid van water groei van microben bevordert die op hun beurt allerlei problemen kunnen veroorzaken, zoals filterverstopping. Het is daarom van het grootste belang om het binnendringen van water in opslagtanks tegen te gaan en regelmatig te controleren op aanwezigheid van water.


Preventie


Ter voorkoming van het binnendringen van water is het nodig om alle slangen, aansluitstukken, afdichtingen, afsluitdoppen e.d. In schone en droge conditie te houden en te zorgen dat er, afgezien van de noodzakelijke ventilatie, geen open verbinding van tanks en leidingwerk met de buitenlucht is.

Het is zaak alle apparatuur goed te onderhouden en regelmatig te controleren op beschadiging, veroudering e.d. Tanks en leidingen dienen periodiek te worden geïnspecteerd en indien nodig te worden gereinigd en/of gerepareerd.

Continu behandelen met biocide doet niets tegen het eventueel binnendringen van water en is daarom totaal ongeschikt als preventieve maatregel tegen door water veroorzaakte problemen, zoals biologische verontreiniging. Verder zou het zelfs resistentieverhogend kunnen werken.


Controle en behandeling

Aanbevolen wordt om regelmatig te controleren op aanwezigheid van water in opslagtanks, bij voorkeur voor iedere levering maar in ieder geval maandelijks. Het kan nodig zijn vaker dan maandelijks te controleren b.v. In verband met hevige regenval of hoge luchtvochtigheid of verdenking, naar aanleiding van andere constateringen, dat water is binnengedrongen. De beste manier om te controleren is door een brandstofmeter te nemen uit de bodem van de tank. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de eventuele aanwezige automatische detectie en/of water peilen met waterzoekpasta. Er zijn gevallen bekend waar met pasta geen water werd gevonden terwijl dit wel aanwezig was en automatische detectie is niet effectief bij lage waterniveau, dus periodiek visuele controle m.b.v. Bodemmonster is in ieder geval noodzakelijk.

Indien water water wordt aangetroffen moet dit onmiddellijk worden verwijderd. Aanbevolen wordt om hiervoor nodige apparatuur (b.v. Een geschikte handpomp) gereed te hebben zodat snel kan worden opgetreden. Afvoer van verontreinigd water dient te geschieden volgens bestaande regelgeving, normaliter via de olie/water scheiding.


Als biologische verontreiniging is geconstateerd kan na verwijdering van water eventueel een eenmalige intensieve behandeling met biocide worden toegepast. Aan het gebruik van biocides zijn verscheiden nadelen verbonden zoals:

  • Biocides zijn meestal toxisch voor mens en milieu.

  • Biocides leiden tot afsterven van micro-organismen die snel verwijderd moeten worden om acute filterverstoppingen te voorkomen.

  • Er zijn wettelijke beperkingen aan het gebruik van biocides.

  • Het water uit met biocides behandelde tanks en leidingen moet in principe worden behandeld als chemisch afval.


Bij de behandeling is het van belang dat na toevoeging van biocide de tank wordt opgevuld, zodat de gehele tankwand in aanraking komt met biocide. Na biocidebehandeling moet biosludge en vrij water, met daarin overgebleven biocide, worden verwijderd.


Aflevering


Indien pompfilters verstopt raken dienen ze te worden vervangen of schoongemaakt. De functie van deze filters is om het wagenpark te beschermen en aflevering zonder gebruik te maken van filters is niet acceptabel.


Conclusie


Geen water, geen leven. Om onnodige problemen tegen te gaan is het volgende nodig:

   1.Voorkom binnendringen van water in opslagtanks

      -Geen open verbinding met buitenlucht

      -Regelmatige inspectie en onderhoud

 

   2. Controleer regelmatig op aanwezigheid van water d.m.v.

      -Monster uit de bodem van opslagtank

      -Automatische detectie en waterzoekpasta


   3.Verwijder eventueel aanwezig water meteen

      -Zorg voor aanwezigheid van geschikte hulpmiddelen


Als biologische vervuiling is geconstateerd eventueel overgaan tot :

   4.Eenmalige behandeling met biocide

      -Eerst vrij water verwijderen

      -Zorg dat de gehele tankwand in contact komt met biocide

      -Na behandeling sludge en vrij water verwijderen

 

 

 

 

 

 

This site tracked by YellowTracker.com. Get your own free site tracker.

Total Van Meensel

Nieuwe mazout ultra

Informazout